http://4238-ch4-v53.uzlove.life Share To You

សាលារៀន / តើសាលារៀនរបស់អ្នកនៅឯណា?

学校はどこですかgak kou wa do ko de su ka

តើសាលារៀនរបស់អ្នកនៅឯណា?

会話kai wa

 

ouクリスさんのku ri su san no学校はgak kou wa どこですかdo ko de su ka

តើសាលារបស់លោកKurisu នៅឯណាដែរ?

クリスku ri su横浜ですyoko hama de su

នៅYokohama

ouああa a遠いですねtoo i de su ne

អា៎ ! នៅឆ្ងាយដែរ

クリスku ri suええe e王さんのou san no学校はどこですかgak kou wa do ko de su ka

បាទ ចុះសាលារបស់លោកOuវិញ នៅឯណាដែរ?

ou市川ですichi kawa de su

នៅIchi kawa

クリスku ri su市川ですかichi kawa de su ka何線ですかnani sen de su ka

Ichi kawaមែនទេ តើខ្សែរថភ្លើងមួយណាដែរ?

ou総武線ですsou bu sen de su

ខ្សែរថភ្លើងSou bu 

クリスku ri suそうですかso u de su ka秋葉原からaki ha bara ka ra市川まで何分ぐらいですかichi kawa ma de nan pun gu ra i de su ka​。

អញ្ជឹងទេអ៎ តើពីAki ha bara ដល់ Ichikara ប្រហែលជាប៉ុន្មាននាទីដែឬ?

ou20分ぐらいですnijuppun gu ra i de su

ប្រហែលជា20នាទី

クリスku ri suああa a近いですねchika i de su ne

អា៎ ជិតដែលតើ

ouそうですねso u de su ne

បាទ មែនហើយ

クリスku ri su駅からeki ka ra 学校までgak kou ma de何分ぐらいですかnan pun gu ra i de su ka

ចុះពីស្ថានីយ៍រថភ្លើង ដល់សាលា ប្រហែលជាប៉ុន្មាននាទីដែរ?

ou歩いて3分ですaru i te san pun de su

បើដើរ គឺ 3នាទី 

クリスku ri suああa aそうですかso u de su kaいいですねi i de su ne

អា៎ មែនអ៎ ល្អដែលតើ